Spojovník a pomlčka

Spojovník spája dve alebo viac slov, zatiaľ čo pomlčka oddeľuje slová do dvoch vyhlásení. Tieto dve veci si ľudia často mýlia, pretože vyzerajú tak podobne, no ich použitie je rozdielne. Spojovníky nie sú oddelené medzerami, zatiaľ čo pomlčka má medzery po oboch stranách.

Spojovníky

Obecne sa spojovníky využívajú k spojeniu dvoch slov či častí slov a zabráneniu zámeny či nejednoznačnosti. Pozrite sa do svojho slovníku, ak si nie ste istí, či je spojovník v zloženom slove potrebný, no nezabudnite na to, že súčasné využitie sa mohlo od doby vydania vášho slovníka zmeniť.

Príklady
 • run-down
 • up-to-date

Existujú prípady, kedy spojovníky zachovávajú zrozumiteľnosť a jasnosť písaného textu, ako pri slovách, u ktorých sa spájajú rovnaké písmená, pretože bola pridaná predpona, alebo pi rodinných vzťahoch. Mnoho slov, ktoré bol v minulosti spojené, odvtedy vypustili spojovník a stali sa jednoduchým slovom (dnes napríklad email).

Príklady
 • co-operate
 • bell-like
 • anti-nuclear
 • post-colonial
 • great-grandmother
 • son-in-law

V niektorých prípadoch však spojovník nemení význam vety.

Príklady
 • I am thinking of re-covering my sofa (= to put a new cover on it)
 • I would like to recover my sofa. (= from someone who has borrowed or stolen it)
Spojovníky v číslach

Použite spojovník pri zložených číslach od twenty-one po ninety-nine.

Príklady
 • fifty-one
 • eighty-nine
 • thirty-two
 • sixty-five

V písaných zlomkoch umiestnite spojovník medzi čitateľ a menovateľ, ak už nie je spojovník buď v čitateli, alebo v menovateli.

Príklady
 • two-fifths
 • one-third
 • three-tenths
 • nine-hundredths
 • sixty-nine eighty-ninths

Použite spojovník, ak číslo vytvára súčasť zloženého prídavného mena.

Príklady
 • France has a 35-hour working week.
 • He won the 100-metre sprint.
 • Charles Dickens was a great nineteenth-century novelist.

Pomlčky

Pomlčky možno využiť k pridaniu stanoviska či komentára veľmi podobným spôsobom, ako pri použití hranatej zátvorky. Vo formálnom písaní by ste mali použiť hranaté zátvorky radšej ako pomlčku, pretože pomlčka je považovaná za menej formálnu. Pomlčky môžu byť použité k vytvoreniu dôrazu vo vete.

Príklady
 • You may think she is a liar - she isn't.
 • She might come to the party - you never know.