Vyjadrovanie sa k množstvu

Neurčité číslovky few a a few, a little a a little pôsobia, že sú takmer rovnaké, ale v skutočnosti sa dosť líšia. Tieto výrazy vyjadrujú postoj rozprávajúceho k množstvu, na ktoré odkazuje, buď pozitívnym alebo negatívnym spôsobom.

Pozitívny postoj

A few (pre počítateľné podstatné mená) a a little (pre nepočítateľné podstatné mená) opisujú množstvo kladným spôsobom, a to tak, že síce hovoria, že rozprávajúci nemá niečoho veľa, ale stačí mu to. 

Príklady
  • I've got a few friends. = Mám dosť priateľov.
  • I have a few flowers in my garden. = Mám dosť kvetín.
  • I've got a little money. = Mám dosť peňazí.
  • I have a little free time on Thursdays. =Mám dosť voľného času.
Negatívny postoj

Few (pre počítateľné podstatné mená) a little (pre nepočítateľné podstatné mená) popisuje množstvo záporným spôsobom. V skutočnosti môžu vyjadrovať úplnú absenciu spomínaného podstatného mena, ale je slušnejšie to povedať takto, ako priamo.

Examples
  • Few people visited him in hospital. = nemal skoro žiadnych návštevníkov, alebo možno nikoho.
  • I've seen few birds around here. = nie sú tam takmer žiadne vtáky, alebo možno ani jeden.
  • He had little money for treats. = takmer žiadne peniaze, alebo možno žiadne celkovo.
  • I have little time for TV = takmer žiadny čas, alebo dokopy žiadny.