Neurčité a neúplné množstvá

Some a any sa môžu používať s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami za účelom popísania nedefinovaného alebo neúplného množstva.

Použitie "some"

Some sa môže používať v opisných vetách.

Príklady
 • I had some rice for lunch.
 • He got some books from the library.
 • I will have some news next week.
 • Philip wants some help with his exams.
 • There is some butter in the fridge.

Some sa tiež používa v opytovacích vetách, keď si myslíte, že poznáte odpoveď predom.

Príklady
 • Did he give you some tea? = I think he did.
 • Is there some fruit juice in the fridge? = I think there is.
 • Would you like some help? = Probably you do.
 • Will you have some roast beef? = Probably you will

Some sa tiež používa v opytovacích vetách, ak chceme o niečo požiadať alebo niečo ponúknuť.

Príklady
 • Could I have some books, please?
 • Why don't you take some apples home with you?
 • Would you like some tea?
 • Will you have some cake?

Použitie "any"

Any sa používa v opytovacích vetách, ak nepoznáte odpoveď.

Príklady
 • Do you have any friends in London?
 • Do they have any children?
 • Do you want any groceries from the shop?
 • Are there any problems with your work?

Any sa tiež používa spolu s not za účelom vytvorenia záporných mien. V týchto vetách slovo any zdôrazňuje negativitu, aby bola ešte viac nepochybná.

Príklady
 • She doesn't want any kitchen appliances for Christmas.
 • They don't need any help moving to their new house.
 • I don't want any cake.
 • There isn't any reason to complain.