Číslovky v angličtine

Základné číslovky (one, two, three, atď.) sú prídavné mená vyjadrujú množstvo, zatiaľ čo rádové číslovky (first, second, third, atď.) vyjadrujú poradie.

Číslo Základné Rádové
1 one first
2 two second
3 three third
4 four fourth
5 five fifth
6 six sixth
7 seven seventh
8 eight eighth
9 nine ninth
10 ten tenth
11 eleven eleventh
12 twelve twelfth
13 thirteen thirteenth
14 fourteen fourteenth
15 fifteen fifteenth
16 sixteen sixteenth
17 seventeen seventeenth
18 eighteen eighteenth
19 nineteen nineteenth
20 twenty twentieth
21 twenty-one twenty-first
22 twenty-two twenty-second
23 twenty-three twenty-third
24 twenty-four twenty-fourth
25 twenty-five twenty-fifth
26 twenty-six twenty-sixth
27 twenty-seven twenty-seventh
28 twenty-eight twenty-eighth
29 twenty-nine twenty-ninth
30 thirty thirtieth
31 thirty-one thirty-first
40 forty fortieth
50 fifty fiftieth
60 sixty sixtieth
70 seventy seventieth
80 eighty eightieth
90 ninety ninetieth
100 one hundred hundredth
500 five hundred five hundredth
1,000 one thousand thousandth
1,500 one thousand five hundred, alebo fifteen hundred one thousand five hundredth
100,000 one hundred thousand hundred thousandth
1,000,000 one million millionth
Príklady
  • There are twenty-five people in the room.
  • He was the fourteenth person to win the award.
  • Six hundred thousand people were left homeless after the earthquake.
  • I must have asked you twenty times to be quiet.
  • He went to Israel for the third time this year.

Čítanie desatinných čísel

Čítajte desatinné číslo v angličtine vyslovením desatinnej čiarky "point", potom prečítajte každú číslicu samostatne. Peňažné sumy sa týmto spôsobom nečítajú.

Píše sa Číta sa
0.5 point five
0.25 point two five

0.73

point seven three

0.05

point zero five

0.6529

point six five two nine

2.95

two point nine five

Čítanie zlomkov

Čítajte zlomky použitím základných čísloviek pre čitateľa a rádových čísloviek pre menovateľa s tým, že rádová číslovka bude v pluráli, pokiaľ je čitateľ väčší ako 1. Toto platí pre všetky čísla okrem 2, ktoré sa číta "half" v prípade menovateľa a "halves", ak je väčší ako jedna.

Píše sa Číta sa
1/3 one third
3/4 three fourths
5/6 five sixths
1/2 one half
3/2 three halves

Čítanie percent

Percentá sa v angličtine čítajú ľahko. Stačí prečítať číslo a pridať slovo "percent".

Píše sa Číta sa
5% five percent
25% twenty-five percent
36.25% thirty-six point two five percent
100% one hundred percent
400% four hundred percent

Čítanie peňažných súm

Ak chcete prečítať peňažnú sumu, najskôr prečítajte celé číslo, potom pridajte názov meny. Pokiaľ je číslo desatinné, pokračujte prečítaním čísla za desatinnou čiarkou a ak má mena názov pre sumy menšie ako jedna, pridajte ho na koniec. Pamätajte, že normálne desatinné čísla sa týmto spôsobom nečítajú. Tieto pravidlá sa týkajú výhradne peňažných mien.

Píše sa Číta sa
25$ twenty-five dollars
52€ fifty-two euros
140₤ one hundred and forty pounds
$43.25 forty-three dollars and twenty-five cents (skrátené na "forty-three twenty-five" v bežnej reči)
€12.66 twelve euros sixty-six
₤10.50 ten pounds fifty

Čítanie mier

Stačí len prečítať číslo, za ktorým sa nachádza miera, ktorá má v písomnom prejave zvyčajne skratku.

Píše sa Číta sa
60m sixty meters
25km/h twenty-five kilometers per hour
11ft eleven feet
2L two liters
3tbsp three tablespoons
1tsp one teaspoon

Čítanie rokov

Čítanie rokov v angličtine je relatívne komplikované. Vo všeobecnosti, ak sa rok skladá zo štyroch číslic, prečítajte prvé dve číslice ako celé číslo, a potom zvyšné dve číslice ako celé číslo. Existuje niekoľko výnimiek ohľadom tohto pravidla. Čísla, ktoré sú v rámci prvých 100 rokov nového milénia sa môžu čítať ako celé čísla, aj napriek tomu, že sa skladajú zo štyroch číslic, alebo môžu byť prečítané po dvoch, ako je uvedené vyššie. Tisícročia sa vždy čítajú ako celé čísla, pretože by sa inak zle vyslovovali. Nové storočia sa po stovkách čítajú ako celé čísla. Nepoužívame slovo "thousand", minimálne nie pri čítaní rokov v rámci posledných 1000 rokov.

Roky, ktoré sa skladajú len z troch číslic, môžu byť prečítané ako trojciferné číslo, alebo ako jednociferné číslo a za ním dvojciferné číslo. Roky, ktoré sa skladajú z dvoch číslic, sa čítajú ako celé číslo. Ak sa chcete vyjadriť jasnejšie, môžete pred akýmkoľvek rokom vysloviť "the year", čo je bežné najmä pre dvojciferné a trojciferné roky. Za rokmi pred rokom 0 sa umiestňuje BC, ktoré sa číta ako dve písmená abecedy.

Je zaujímavé, že tieto pravidlá sa používajú tiež pri čítaní poštových adries.

Píše sa Číta sa
2014 twenty fourteen or two thousand fourteen
2008 two thousand eight
2000 two thousand
1944 nineteen forty-four
1908 nineteen o eight
1900 nineteen hundred
1600 sixteen hundred
1256 twelve fifty-six
1006 ten o six
866 eight hundred sixty-six or eight sixty-six
25 twenty-five
3000 BC three thousand BC
3250 BC thirty two fifty BC

Ako čítať 0

Existuje niekoľko spôsobov, ako vyslovovať číslo 0 v rozličných kontextoch. Bohužiaľ, použitie sa líši medzi rôznymi anglicky hovoriacimi krajinami. Nasledujúce pravidlá sa používajú v americkej angličtine.

Výslovnosť Použitie
zero Pri čítaní samotného čísla, pri čítaní desatinných čísiel, percent, telefónnych čísiel a v niektorých ustálených slovných spojeniach.
o (ako písmeno abecedy) Pri čítaní rokov, adries, času a teploty
nil Pri čítaní športových výsledkov
nought Nepoužíva sa v americkej angličtine
Príklady
Píše sa Číta sa
3.04+2.02=5.06 Three point zero four plus two point zero two makes five point zero six.
There is a 0% chance of rain. There is a zero percent chance of rain.
The temperature is -20⁰C. The temperature is twenty degrees below zero.
You can reach me at 0171 390 1062. You can reach me at zero one seven one, three nine zero, one zero six two
I live at 4604 Smith Street. I live at forty-six o four Smith Street
He became king in 1409. He became king in fourteen o nine.
I waited until 4:05. I waited until four o five.
The score was 4-0. The score was four nil.