Enough ako neurčitá číslovka

Enough môže byť použité ako neurčitá číslovka, ak je umiestnené pred akýmkoľvek podstatným menom za účelom určiť potrebné alebo nevyhnutné množstvo. Môže byť použité v kladných i záporných vetách.

Príklady
  • There is enough bread for lunch.
  • She has enough money.
  • There are not enough apples for all of us.
  • I don't have enough sugar to make a cake.

Slovo enough môže byť tiež príslovkou miery. Vtedy sa pred podstatným menom nenachádza.