Neurčité členy

V angličtine sú dva neurčité členy - a a an. Tak, ako ostatné členy, aj neurčité členy sú nemenné. Používa sa jeden alebo druhý záležiac od prvého písmena slova, ktoré sa za členom nachádza, a to z dôvodu výslovnosti. Použite v prípade, že nasledujúce slovo začína na spoluhlásku, alebo pred slovami začínajúcimi na u a eu, ak znejú ako you. Použite an, ak nasledujúce slovo začína samohláskou (a,e,i,o,u) alebo zamlčaným h.

Príklady
 • a boy
 • an apple
 • a car
 • a helicopter
 • an elephant
 • a big elephant
 • an itchy sweater
 • an ugly duck
 • a european
 • a university
 • a unit
 • an hour
 • an honor

Neurčitý člen sa používa, ak sa na niečo odvolávame po prvý krát, alebo ak sa odvolávame na konkrétneho člena skupiny alebo triedy. Niektoré príklady využitia sú uvedené nižšie.

Používajte a, ak sa odvolávate na niečo po prvý krát.

Príklady
 • Would you like a drink?
 • I've finally got a good job.
 • An elephant and a mouse fell in love.
Menovanie členov skupiny

Používajte a s názvami profesií.

Príklady
 • John is a doctor.
 • Mary is training to be an engineer.
 • He wants to be a dancer.

Používajte a s národnosťami a náboženstvami v jednotnom čísle.

Príklady
 • John is an Englishman.
 • Kate is a Catholic.

Používajte a s názvami dní v týždni, ak sa neodvolávate na žiadny deň konkrétne.

Príklady
 • I was born on a Thursday.
 • Could I come over on a Saturday sometime?

Používajte a, ak sa odvolávate na príklad niečoho.

Príklady
 • The mouse had a tiny nose .
 • The elephant had a long trunk .
 • It was a very strange car .

Používajte a s podstatnými menami v jednotnom čísle po slovách ako 'what' a 'such'.

Príklady
 • What a shame !
 • She's such a beautiful girl .
 • What a lovely day !

Používajte a v zmysle 'one', ak sa odvolávate na jeden objekt alebo osobu, alebo na jednu jednotku merania. V týchto vetách použitie slova "one" namiesto neurčitého člena je gramaticky správne. Pridá to dôraz na číslo a kontrast na iné čísla.

Príklady
 • I'd like an orange and two lemons please.
 • I'd like one orange and two lemons please.
 • The burglar took a diamond necklace and some valuable paintings.
 • I can think of a hundred reasons not to come.
 • I need a kilogram of sugar.
 • I need one kilogram of sugar.
 • You can't run a mile in 5 minutes!