Ukazovacie zámená

Ukazovacie zámená ukazujú, kde vo vzťahu k rozprávajúcemu sa predmet, udalosť alebo osoba nachádza. Môžu sa týkať fyzickej alebo psychickej blízkosti. Ak sa rozpráva o udalostiach, blízke ukazovacie zámená sa zvyčajne vzťahujú k prítomnosti, zatiaľ čo vzdialené ukazovacie zámená sa obyčajne vzťahujú k minulosti.

  Blízko rozprávajúceho Ďaleko od rozprávajúceho
Príslovka Here There
Ukazovacie zámeno s podstatným menom v jednotnom čísle & nepočítateľné podstatné meno This That
Ukazovacie zámeno s počítateľným podstatným menom v množnom čísle These Those

Použitie ukazovacích zámen

Príklady
Blízko rozprávajúceho Ďaleko od rozprávajúceho
Is this John's house? Is that John's house over there?
This is a nice surprise! That must have been a nice surprise for you.
These apples are mine. Those apples are yours.
What are you up to these days? Those days are long gone.
This time I won't be late. We really surprised you that time.
This sugar is for my crepes. You can use that sugar for your cake.

Umiestnenie vo vete

Ukazovacie zámená môžu byť umiestnené pred podstatným menom alebo prídavným meno, ktoré modifikuje podstatné meno.

Príklady
 • This blue car needs to be washed next.
 • Those people were here first.
 • That metal rod should work.
 • These oranges are delicious.

Ukazovacie zámená sa tiež môžu objavovať pred samotným číslom, ak je podstatné meno zrozumiteľné z kontextu.

Príklady
 • I'd like to try on that one.
 • This one is broken.
 • I'll take these three.
 • Those two are not as pretty as these two.

Ukazovacie zámená sa môžu používať aj samostatne, ak podstatné meno, ktoré modifikujú, je z kontextu zrozumiteľné. 

Príklady
 • I'll never forget this.
 • That has nothing to do with me.
 • I didn't ask for these.
 • Those aren't mine.