Pred-determinanty

Pred-determinanty sa obvykle nachádzajú pred neurčitým členom + prídavným menom + podstatným menom za účelom vyjadrenia názoru o podstatnom mene, ktoré modifikujú. Such a what sa používajú pre vyjadrenie prekvapenie či iných emócií. 

Príklady
  • What a lovely day!
  • She's such a beautiful woman.
  • You can't imagine what an incredible meal I just ate.
  • I've had such a good time today!

Rather a quite su komentujúce slová, ktoré sa vzťahujú k miere konkrétnej kvality, ktorá je vyjadrená prídavným menom modifikujúcim podstatné meno. Môžu vyjadriť sklamanie, radosť či iné emócie. V britskej angličtine je rather použité ako pred-determinant. V americkej angličtine je používané len ako príslovka. Príklady, ktoré sa nachádzajú nižšie, sú súčasťou britskej angličtiny.

Príklady
  • It was quite a nice day.
  • He's had quite a bad accident.
  • It's rather a small car.
  • I've just met rather a nice man.