Distributívy

Distributívy sa odvolávajú na ľudí, veci, alebo na jednotlivých členov skupiny. Predstavujú rozličný spôsob nazerania na jednotlivcov určitej skupiny a vyjadrujú, ako je niečo rozložené, zdieľané alebo rozdelené.

Použitie distributívov