Použitie "each" a "every"

Each je spôsob videnia členov skupiny jednotlivo, zatiaľ čo every je spôsob videnia skupiny ako rad členov. Tieto distributívy môžu byť použité výhradne s počítateľnými podstatnými menami. Zvyčajne sa používajú s podstatnými menami jednotného čísla a nachádzajú sa pred podstatným menom. Vo veľa prípadoch sú vzájomne vymeniteľné.

Príklady
 • Each child received a present.
 • Every child received a present.
 • I gave each plant some water.
 • I gave every plant some water.

Each môže byť tiež použité s podstatnými menami množného čísla, ale musí za nimi nasledovať 'of'. Every sa s množnými podstatnými menami používať nemôže.

Príklady
 • Each of the children received a present.
 • I gave each of the plants some water.
 • He told each of us our jobs.
 • I gave each of them a kiss.

Every môže vyjadrovať jednotlivé body v rámci nejakej série, najmä z časového hľadiska. Each funguje rovnakým spôsobom, ale je menej bežné.

Príklady
 • Every morning John goes jogging.
 • This magazine is published every week.
 • I have my coffee here every day.
 • I go visit my mother each week.
 • Each Monday, he buys a kilo of apples.