Použitie "all" ako distributívu

Distributívny determinant all sa používa pri rozprávaní o celej skupine, so špeciálnym dôrazom na fakt, že nebolo nikto alebo nič vynechané. All sa môže používať ako distributív niekoľkými rozličnými spôsobmi.

All môže byť použité s nepočítateľnými podstatnými menami a podstatnými menami v množnom čísle a samotnými počítateľnými podstatnými menami v množnom čísle. V rámci tohto použitia sa all vzťahuje ku skupine skôr ako ku pojmu, nie ku jednotlivcom.

Príklady
 • All cheese contains protein.
 • I like all dogs.
 • All children need affection.
 • This soap is for all purposes.

All môže byť použité s nepočítateľnými podstatnými menami a podstatnými menami v množnom čísle, ktoré predchádza the alebo privlastňovacie prídavné meno. V tomto prípade sa zmysel zmení na odkazovanie sa na konkrétnu, fyzickú skupinu a nie na skupinu ako pojem. Pri tomto využití môže byť slovo of pridané rovno za all bez zmeny významu.

Príklady
 • All the people in the room were silent.
 • All of the birds flew away.
 • Have you eaten all the bread?
 • I will need all of the sugar.
 • I've invited all my friends to the party.
 • I've used up all of our eggs.
 • You wasted all your time.

All môže byť použité so zámenami v množnom čísle, ktoré predchádza of.

Príklady
 • All of us are going.
 • He scolded all of you.
 • Did you find all of them?

All môže byť použité v otázkach a zvolaniach s nepočítateľnými podstatnými menami, ktoré predchádza this alebo that. Pri tomto využití môže byť slovo of pridané hneď za all bez zmeny významu.

Príklady
 • Who has left all this paper on my desk?
 • Look at all this snow!
 • Why is all of that sugar on the floor?
 • Where did all of this confetti come from?

All môže byť použité v otázkach a zvolaniach s počítateľnými podstatnými menami, ktoré predchádza these alebo those. Pri tomto využití môže byť slovo of pridané hneď za all bez zmeny významu.

Príklady
 • Look at all those balloons!
 • Where did all of those books come from?
 • Why are all these children crying?