Keď sa gerundium nerovná neurčitku

Za niektorými slovesami sa môže nachádzať gerundium alebo neurčitok, ale význam vety je odlišný záležiac od konkrétnych situácií. Odkazy uvedené na tejto stránke vedú k podrobnejším stránkam, ktoré popisujú význam odlišných vetných konštrukcií tohto druhu.

Slovesá, ktoré môžu byť nasledované gerundiom, neurčitkom alebo podstatným menom
Slovesá, ktoré môžu byť nasledované gerundiom, neurčitkom, podstatným menom, alebo vedľajšou vetou začínajúcou s "that"