Použitie slova "Come"

Come + gerundium je ako iné slovesá pohybu, za ktorými sa nachádza gerundium. Znamená to, že podmet robí niečo za pohybu.

Príklady
 • She came running across the field.
 • The horse came racing around the corner.
 • My dog always comes bounding out of the car.
 • When I call you, please come running.

Come + neurčitok môže znamenať, že sa niečo stalo alebo vyvinulo, možno mimo kontroly podmetu. 

Príklady
 • At first I thought he was crazy, but I've come to appreciate his sense of humour.
 • How did you come to be outside the wrong house?
 • The book has come to mean something quite different for me.
 • I have come to see that you were right all along.

Come + neurčitok môže tiež znamenať, že sloveso v neurčitku indikuje zámer prísť. Je to podobné použitie, ako pri iných slovesách pohybu, za ktorými sa nachádza neurčitok.

Príklady
 • I came to see the new exhibition.
 • We came to watch a movie.
 • Will you come to eat dinner?