Použitie slova "Stop"

Stop + gerundium znamená, že činnosť, ktorá prebieha, končí. Nie je žiadny bežný vzťah medzi týmito slovesami.

Príklady
  • I stopped working for them last year.
  • I have stopped cycling to work.
  • Could you stop bringing your dog to the office?
  • He stopped eating meat in January.

Stop + neurčitok znamená prerušiť činnosť za účelom robiť niečo iné, takže neurčitok sa použije za účelom vyjadrenia zámeru zastaviť danú činnosť.

Príklady
  • I stopped to have lunch at 12:00.
  • It's difficult to concentrate on what you are doing if you have to stop to answer the phone every five minutes.
  • We stopped to look at the wildflowers.
  • I stopped to take a break, but I'll start again soon.