Trpný rod

Funkcie trpného rodu

Trpný rod sa používa v situáciách, keď prejavujeme záujem o osobu alebo objekt, ktoré zažívajú určitú činnost, a nie o osobu alebo objekt, ktoré vykonávajú danú činnosť. Inými slovami, tá najzaujímavejšia vec alebo osoba sa stávajú podmetom danej vety.

Príklady
 • The passive voice is used frequently. (= zaujíma nás trpný rod, nie ten, kto ho používa.)
 • The house was built in 1654. (= zaujíma nás dom, nie ten, kto ho postavil.)
 • The road is being repaired. (= zaujíma nás cesta, nie ľudia, ktorú ju opravujú.)

Niekedy používame trpný rod, pretože nevieme, alebo nechceme povedať, kto vykonával danú činnosť.

Príklady
 • I noticed that a window had been left open.
 • Every year thousands of people are killed on our roads.
 • All the cookies have been eaten.
 • My car has been stolen!

Trpný rod sa zvyčajne používa vo formálnych textoch. Zmenou na činný rod sa vaše písanie stane jasnejšie, takže sa bude i ľahšie čítať.

Trpný rod Činný rod
A great deal of meaning is conveyed by a few well-chosen words. A few well-chosen words convey a great deal of meaning.
Our planet is wrapped in a mass of gases. A mass of gases wrap around our planet.
Waste materials are disposed of in a variety of ways. The city disposes of waste materials in a variety of ways.

Ak chceme povedať, kto alebo čo vykonáva danú činnosť použitím trpného rodu, používame predložku by. Pokiaľ vieme, kto vykonal danú činnosť a zaujíma nás, bude lepšie použiť činný rod.

Trpný rod Činný rod
"A Hard Day's Night" was written by the Beatles. The Beatles wrote "A Hard Day's Night".
The movie ET was directed by Spielberg. Spielberg directed the movie ET.
This house was built by my father. My father built this house.

Prečítajte si viac o trpnom rode a jeho aktívnych ekvivalentoch pre všetky anglické slovesné tvary.

Tvorenie trpného rodu

Trpný rod sa v angličtine skladá z dvoch častí:
vhodný tvar slovesa 'to be' + minulé príčastie

Kladné Záporné Opytovacie Opytovacie záporné
The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Was the house built in 1899? Wasn't the house built in 1899?
These houses were built in 1899. These houses weren't built in 1899. Were these houses built in 1899? Weren't these houses built in 1899?
To clean, trpný rod
Podmet + to be (časované) + minulé príčastie + zvyšok vety
Prítomný čas jednoduchý
The house is cleaned every day.
Prítomný čas priebehový
The house is being cleaned at the moment.
Minulý čas jednoduchý
The house was cleaned yesterday.
Minulý čas priebehový
The house was being cleaned last week.
Predprítomný čas jednoduchý
The house has been cleaned since you left.
Predprítomný čas priebehový
The house had been cleaned before they arrived.
Budúci čas jednoduchý
The house will be cleaned next week.
Budúci čas priebehový
The house will be being cleaned tomorrow.
Prítomný podmieňovací
The house would be cleaned if they had visitors.
Minulý podmieňovací
The house would have been cleaned if it had been dirty.
Neurčitok
The house must be cleaned before we arrive.
Trpný rod s neurčitkom

Pasívny rod s neurčitkom sa používa po modálnych slovesách a väčšina ostatných slov je nasledovaných neurčitkom. 

Príklady
 • You have to be tested on your English grammar.
 • John might be promoted next year.
 • She wants to be invited to the party.
 • I expect to be surprised on my birthday.
 • You may be disappointed.
Trpný rod s gerundiom

Gerundiá sa používajú po predložkách a slovesách, ktoré sú bežne nasledované gerundiom.

Príklady
 • I remember being taught to drive.
 • The children are excited about being taken to the zoo.
 • The children are excited to be taken to the zoo.
 • Most film stars hate being interviewed.
 • Most film stars hate to be interviewed.
 • Poodles like to be pampered.
 • Poodles like being pampered.
Použitie "to be born"

"To be born" je pasívny tvar a najčastejšie sa používa v minulom čase. Avšak v niektorých prípadoch je vhodný budúci či prítomný čas

Príklady
 • I was born in 1976.
 • Where were you born?
 • Around 100 babies are born in this hospital every week.
 • We don't know on exactly which day the baby will be born.

Niekedy je trpný rod vytvorený použitím slovesa to get alebo to have namiesto slovesa to be. Samostatná stránka sa zaoberá týmito alternatívnymi spôsobmi tvorenia trpného rodu.