Z trpného do činného rodu

Vety napísané v činnom rode sú zrozumiteľnejšie než vety napísané v trpnom rode. Zmena trpného rodu na činný rod je jednoduchá, ale vyžaduje si trochu praxe. V ekvivalentnej tabuľke nižšie si všimnite, že čas slovesa to be v trpnom rode je vždy rovnaký, ako čas hlavného slovesa v činnom rode. Ak chcete použiť činný rod, musíte podmet činnosti jasne uviesť.

To Keep, trpné a činné rody

Čas Činný rod Trpný rod Činná veta Pasívny ekvivalent
Prítomný jednoduchý keep is kept I keep the butter in the fridge. The butter is kept in the fridge.
Prítomný priebehový is keeping is being kept John is keeping my house tidy. My house is being kept tidy.
Minulý jednoduchý kept was kept Mary kept her schedule meticulously. Mary's schedule was kept meticulously.
Minulý priebehový was keeping was being kept The theater was keeping a seat for you. A seat was being kept for you.
Predprítomný have kept have been kept I have kept all your old letters. All your old letters have been kept.
Predminulý had kept had been kept He had kept up his training regimen for a month. His training regimen had been kept up for a month.
Budúci jednoduchý will keep will be kept Mark will keep the ficus. The ficus will be kept.
Prítomný podmieňovací would keep would be kept If you told me, I would keep your secret. If you told me, your secret would be kept.
Minulý podmieňovací would have kept would have been kept I would have kept your bicycle here if you had left it with me. Your bicycle would have been kept here if you had left it with me.
Prítomný infinitív to keep to be kept She wants to keep the book. The book wants to be kept.
Predprítomný infinitív to have kept to have been kept Judy was happy to have kept the puppy. The puppy was happy to have been kept.
Prítomné príčastie & Gerundium keeping being kept I have a feeling that you may be keeping a secret. I have a feeling that a secret may be being kept.
Predprítomné príčastie having kept having been kept Having kept the bird in a cage for so long, Jade wasn't sure it could survive in the wild. The bird, having been kept in a cage for so long, might not survive in the wild.