Keď sa gerundium rovná neurčitku

Za niektorými slovesami sa môže nachádzať buď gerundium, alebo neurčitok - v takom prípade je medzi nimi malý alebo žiadny význam. Odkazy vedú k podrobnejším stránkam, ktoré vysvetľujú rozličné použitia a významy každého slovesa.

Slovesá, ktoré môžu byť nasledované gerundiom, neurčitkom alebo podstatným menom
 • allow
 • attempt
 • begin
 • bother
 • cease
 • continue
 • deserve
 • neglect
 • omit
 • permit
 • start
Príklady
 • He began walking towards the museum.
 • He began to walk towards the museum.
 • He began his book.
Slovesá, ktoré môžu byť nasledované gerundiom, neurčitkom, podstatným menom, alebo vetou začínajúcou s "that"
Príklady
 • I recommend arriving at 8:00.
 • I recommend that you arrive at 8:00.
 • I recommend you to arrive at 8:00.
 • I recommend this book.