Druhá podmienková veta

Tvar

V druhej podmienkovej vete je v 'if' vete použitý minulý jednoduchý čas a v hlavnej vete prítomný podmieňovací spôsob jednoduchý alebo priebehový.

If veta (podmienka) Hlavná veta (výsledok)
If + minulý jednoduchý prítomný podmieňovací spôsob jednoduchý alebo priebehový
If this thing happened that thing would happen.

Tak, ako pri všetkých podmienkových vetách, poradie viet nie je nemenné. Možno budete musieť zmeniť poradie zámen a prispôsobiť interpunkciu, keď zmeníte poradie viet, ale význam zostáva rovnaký.

Príklady
 • If it rained, you would get wet.
 • You would get wet if it rained.
 • If you went to bed earlier you wouldn't be so tired.
 • You wouldn't be so tired if you went to bed earlier.
 • If she fell, she would hurt herself.
 • She would hurt herself if she fell.

Funkcia

Druhá podmienková veta sa vzťahuje k nepravdepodobnému alebo hypotetickému stavu a jeho pravdepodobnému výsledku. Tieto vety nie sú založené na aktuálnych situáciách. V druhej podmienkovej vete je čas teraz alebo kedykoľvek a situácia je hypotetická.

Príklady
 • If the weather wasn't so bad, we would go to the park. (But the weather is bad so we can't go.)
 • If I was the Queen of England, I would give everyone a chicken. (But I am not the Queen.)
 • If you really loved me, you would buy me a diamond ring.
 • If I knew where she lived, I would go and see her.

Je správne a veľmi bežné povedať "if I were" namiesto "if I was" (konjuktív).

Príklady
 • If I were taller, I would buy this dress.
 • If I were 20, I would travel the world.
 • If I were you, I would give up smoking.
 • If I were a plant, I would love the rain.

V druhej podmienkovej vete môžete tiež použiť modálne slovesá v hlavnej časti vety namiesto "would" pre vyjadrenie miery istoty, povolenia alebo odporúčania ohľadom výsledku.

Príklady
 • We might buy a larger house if we had more money
 • He could go to the concert if you gave him your ticket.
 • If he called me, I couldn't hear.

Prítomný priebehový podmieňovací čas

Prítomný priebehový podmieňovací čas akéhokoľvek slovesa sa skladá z dvoch častí:
would + hlavné sloveso v neurčitku bez "to"

Podmet + would + neurčitok
He would go
They would stay
To Go: prítomný podmieňovací spôsob
Kladné Záporné Opytovacie Opytovacie záporné
I would go I wouldn't go Would I go? Wouldn't I go?
You would go You wouldn't go Would you go? Wouldn't you go?
He would go He wouldn't go Would he go? Wouldn't he go?
She would go She wouldn't go Would she go? Wouldn't she go?
We would go We wouldn't go Would we go? Wouldn't we go?
They would go They wouldn't go Would they go? Wouldn't they go?