Predprítomné priebehové podmienkové vety

Tvar

Vo vetách druhého podmienkového spôsobu môže byť použitý predprítomný priebehový tvar.

If veta (podmienka) Hlavná veta (výsledok)
If + minulý jednoduchý predprítomný priebehový podmienkový
If this thing happened that thing would be happening.

Funkcia

Tento tvar je bežný v druhých podmienkových vetách. Vyjadruje nedokončenú alebo pokračujúcu činnosť alebo situáciu, ktorá pravdepodobne vyústi do nereálnej podmienky.

Príklady
  • I would be working in Italy if I spoke Italian. (But I don't speak Italian, so I am not working in Italy)
  • She wouldn't be living with Jack if she lived with her parents. (But she is living with Jack and not with her parents).
  • You wouldn't be smiling if you knew the truth. (But you are smiling because you don't know the truth.)

Predprítomný priebehový podmienkový čas

Predprítomný priebehový podmienkový čas akéhokoľvek slovesa sa skladá z troch častí:
would + be + prítomné príčastie
Prítomné príčastie sa skladá zo základu slovesa a pridania koncovky -ing.

Podmet + would + be + prítomné príčastie
He would be staying
They would be going
To Live: Predprítomný priebehový podmienkový
Kladné Záporné Opytovacie Opytovacie záporné
I would be living I wouldn't be living Would I be living? Wouldn't I be living?
You would be living You wouldn't be living Would you be living? Wouldn't you be living?
He would be living He wouldn't be living Would he be living? Wouldn't he be living?
She would be living She wouldn't be living Would she be living? Wouldn't she be living?
We would be living We wouldn't be living Would we be living? Wouldn't we be living?
They would be living They wouldn't be living Would they be living? Wouldn't they be living?