Známe anglické citáty

Tieto citáty sú známe natoľko, že ich pozná väčšina ľudí, ktorých rodným jazykom je angličtina. Niektoré z nich pochádzajú z písanej angličtiny (hry, knihy alebo básne), iné pochádzajú z filmov a ďalšie pochádzajú od známych historických osobností. Každý z nich môže byť citovaný v rozhovore buď v celku, alebo len jeho časť. Sú tak známe, že dokonca tie, ktoré sú dlhšie ani nemusia byť uvedené v plnom znení, ale uvádza sa len ich časť, pretože ľudia poznajú zvyšok. Akonáhle sa oboznámite o nejakom citáte v anglickom jazyku, uvidíte, že sa s ním stretnete na mnohých miestach. Slávne citáty sú často upravované a použité ako vtipy, keď sa použijú v nečakanom kontexte.

Citát Autor Jazyk
A rose by any other name would smell as sweet. William Shakespeare Angličtina
All that glitters is not gold. William Shakespeare Angličtina
All the world’s a stage, and all the men and women merely players. William Shakespeare Angličtina
Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. John Kennedy Angličtina
Ask, and it shall be given you; seek, and you shall find. Biblia Gréčtina
Eighty percent of success is showing up. Woody Allen Angličtina
Elementary, my dear Watson. Sherlock Holmes (postava) Angličtina
For those to whom much is given, much is required. Biblia Gréčtina
Frankly, my dear, I don't give a damn. Rhett Butler (postava) Angličtina
Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration. Thomas Edison Angličtina
Go ahead, make my day. Harry Callahan (postava) Angličtina
He travels the fastest who travels alone. Rudyard Kipling Angličtina
Hell has no fury like a woman scorned. William Congreve Angličtina
Hell is other people. Jean-Paul Sartre Francúzština
Here's looking at you, kid. Rick Blaine (postava) Angličtina
Houston, we have a problem. Jim Lovell (postava) Angličtina
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. Martin Luther King Angličtina
I have always depended on the kindness of strangers. Blanche Dubois (postava) Angličtina
I love the smell of napalm in the morning. Lt. Kilgore (postava) Angličtina
I think therefore I am. Rene Descartes Francúzština
If at first you don’t succeed, try, try again. W. E. Hickson Angličtina
If you are going through hell, keep going. Winston Churchill Angličtina
If you build it, they will come. Joe Jackson (postava) Angličtina
If you want something done right, do it yourself. Charles-Guillaume Étienne Francúzština
If you want something said, ask a man; if you want something done, ask a woman. Margaret Thatcher Angličtina
I'll be back. Terminator (postava) Angličtina
I'm gonna make him an offer he can't refuse. Vito Corleone (postava) Angličtina
I've got a feeling we're not in Kansas anymore. Dorothy (postava) Angličtina
Keep your friends close, but your enemies closer. Michael Corleone (postava) Angličtina
Knowledge is power. Sir Francis Bacon Latinčina
Life is like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. Forrest Gump (postava) Angličtina
Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein Angličtina
May the Force be with you. Star Wars (viacero postáv) Angličtina
No one can make you feel inferior without your consent. Eleanor Roosevelt Angličtina
Not all those who wander are lost. J. R. R. Tolkein Angličtina
Nothing is certain except for death and taxes. Benjamin Franklin Angličtina
Parting is such sweet sorrow William Shakespeare Angličtina
Power corrupts; absolute power corrupts absolutely. John Dalberg-Acton Angličtina
Speak softly and carry a big stick Theodore Roosevelt Angličtina
That’s one small step for a man, a giant leap for mankind. Neil Armstrong Angličtina
The love of money is the root of all evil. Biblia Gréčtina
The only thing we have to fear is fear itself. Franklin D. Roosevelt Angličtina
The truth will set you free. Biblia Gréčtina
There's no place like home. Dorothy (postava) Angličtina
Three can keep a secret, if two of them are dead. Benjamin Franklin Angličtina
Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. Alfred Lord Tennyson Angličtina
To be or not to be, that is the question. William Shakespeare Angličtina
To err is human; to forgive, divine. Alexander Pope Angličtina
To thine own self, be true. William Shakespeare Angličtina
Two roads diverged in a wood, and I, I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Robert Frost Angličtina
United we stand, divided we fall. Aesop Gréčtina
What doesn't kill us makes us stronger. Friedrich Nietzsche Nemčina
What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. Captain (postava) Angličtina
Whatever you are, be a good one. Abraham Lincoln Angličtina
You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time, but you can't fool all of the people all of the time. Abraham Lincoln Angličtina
You must be the change you wish to see in the world. Mahatma Ghandi Angličtina
You talkin' to me? Bickle (postava) Angličtina