Zoraďovanie viacerých prídavných mien

Keď sa používa viacero prídavných mien, poradie závisí od funkcie prídavného mena. Obvyklé poradie je nasledovné:

Množstvo, Hodnota/Názor, Veľkosť, Teplota, Vek, Tvar, Farba, Pôvod, Materiál

Čo prídavné meno vyjadruje Príklady
Množstvo four, ten, a few, several
Hodnota/Názor delicious, charming, beautiful
Veľkosť tall, tiny, huge
Teplota hot, cold
Vek old, young, new, 14-year-old
Tvar square, round
Farba red, purple, green
Pôvod Swedish, Victorian, Chinese
Materiál glass, silver, wooden
Príklady
  • They have a lovely old red post-box.
  • The playroom has six small round plastic tables.
  • I bought some charming Victorian silver ornaments at the flea market.
  • She is selling her flashy 3-year-old Italian car.
  • It was a beautiful cold day.