Zmiešaná podmienková veta

Pre dve časti podmieňovacej vety je možné vzťahovať sa k dvom rozličným časom, čím vznikne veta so "zmiešaným kondicionálom". Existujú dva druhy zmiešaných podmienkových viet.

Súčasný výsledok minulého stavu

Tvar

V tomto druhu zmiešanej podmienkovej vety je čas vo vete začínajúcej s 'if' predminulý a čas v hlavnej vete prítomný podmieňovací.

If veta (podmienka) Hlavná veta (výsledok)
If + predminulý čas prítomný podmieňovací spôsob
If this thing had happened that thing would happen.

Tak, ako pri všetkých podmienkových vetách, poradie viet nie je nemenné. Možno budete musieť zmeniť poradie zámen a prispôsobiť interpunkciu, keď zmeníte poradie viet, ale význam zostáva rovnaký.

Príklady
 • If I had worked harder at school, I would have a better job now.
 • I would have a better job now if I had worked harder at school.
 • If we had looked at the map we wouldn't be lost.
 • We wouldn't be lost if we had looked at the map.
 • If you had caught that plane you would be dead now.
 • You would be dead now if you had caught that plane.
Funkcie

Tento druh zmiešanej podmienkovej vety sa vzťahuje k nemožnému stavu v minulosti a jeho pravdepodobnému výsledku v súčasnosti. Tieto vety vyjadrujú situáciu, ktorá je opačná k realite minulosti i budúcnosti. V týchto zmiešaných podmienkových vetách je v "if" vete čas minulý a hlavnej vete prítomný. 

Príklady
 • If I had studied I would have my driving license. (but I didn't study and now I don't have my license)
 • I would be a millionaire now if I had taken that job. (but I didn't take the job and I'm not a millionaire)
 • If you had spent all your money, you wouldn't buy this jacket. (but you didn't spend all your money and now you can buy this jacket)

V týchto zmiešaných podmienkových vetách môžete tiež použiť modálne slovesá v hlavnej časti vety namiesto would pre vyjadrenie miery istoty, povolenia alebo odporúčania ohľadom výsledku.

Príklady
 • If you had crashed the car, you might be in trouble.
 • I could be a millionaire now if I had invested in ABC Plumbing.
 • If I had learned to ski, I might be on the slopes right now.

Minulý výsledok prítomného alebo priebehového stavu

Tvar

V tomto druhom type zmiešaných podmienkových viet je 'if' veta v minulom čase a hlavná veta v predprítomnom podmieňovacom spôsobe.

If veta (podmienka) Hlavná veta (výsledok)
If + minulý jednoduchý predprítomný podmieňovací
If this thing happened that thing would have happened.

Tak, ako pri všetkých podmienkových vetách, poradie viet nie je nemenné. Možno budete musieť zmeniť poradie zámen a prispôsobiť interpunkciu, keď zmeníte poradie viet, ale význam zostáva rovnaký.

Príklady
 • If I wasn't afraid of spiders, I would have picked it up.
 • I would have picked it up if I wasn't afraid of spiders.
 • If we didn't trust him we would have sacked him months ago.
 • We would have sacked him months ago if we didn't trust him.
 • If I wasn't in the middle of another meeting, I would have been happy to help you.
 • I would have been happy to help you if I wasn't in the middle of another meeting.
Funkcie

Tieto zmiešané podmienkové vety sa vzťahujú k nereálnej súčasnej situácií a jej pravdepodobnému (ale nereálnemu) výsledku. V týchto zmiešaných podmienkových vetách je čas v if vete teraz alebo vždy, a čas v hlavnej vete pred súčasnosťou. Napríklad, "If I wasn't afraid of spiders" je v protiklade s I am afraid of spiders. "I would have picked it up" je v protiklade s minulosťou I didn't pick it up.

Príklady
 • If she wasn't afraid of flying she wouldn't have travelled by boat.
 • I'd have been able to translate the letter if my Italian was better.
 • If I was a good cook, I'd have invited them to lunch.
 • If the elephant wasn't in love with the mouse, she'd have trodden on him by now.