Prvá podmienková veta

Tvar

V prvej podmienkovej vete je v 'if' vete prítomný jednoduchý čas a v hlavnej vete budúci jednoduchý.

If veta (podmienka) Hlavná veta (výsledok)
If + prítomný jednoduchý budúci jednoduchý
If this thing happens that thing will happen.

Tak, ako pri všetkých podmienkových vetách, poradie viet nie je nemenné. Možno budete musieť zmeniť poradie zámen a prispôsobiť interpunkciu, keď zmeníte poradie viet, ale význam zostáva rovnaký.

Príklady
 • If it rains, you will get wet.
 • You will get wet if it rains.
 • If Sally is late again I will be mad.
 • I will be mad if Sally is late again.
 • If you don't hurry, you will miss the bus.
 • You will miss the bus if you don't hurry.

Funkcia

Prvý kondicionál sa odvoláva na možný stav a jeho možný výsledok. Tieto vety sú založené na faktoch a zvyčajne sa vyjadrujú o skutočnom svete a skutočných konkrétnych situáciách. Takéto vety obvykle používame, keď chceme niekoho varovať. V prvej podmienkovej vete je čas teraz alebo potom a situácia je skutočná.

Príklady
 • If I have time, I'll finish that letter.
 • What will you do if you miss the plane?
 • Nobody will notice if you make a mistake.
 • If you drop that glass, it will break.
 • If you don't drop the gun, I'll shoot!
 • If you don't leave, I'll call the police.

V prvej podmienkovej vete môžete tiež použiť modálne slovesá v hlavnej časti vety namiesto budúceho času, pre vyjadrenie miery istoty, povolenia alebo odporúčania ohľadom výsledku.

Príklady
 • If you drop that glass, it might break.
 • I may finish that letter if I have time.
 • If he calls you, you should go.
 • If you buy my school supplies for me, I will be able to go to the park.