Privlastňovanie

Privlastňovanie sa používa s podstatnými menami, ktoré sa vzťahujú k ľuďom, skupinám ľudí, krajinám a zvieratám. Vyjadruje vzťah, kedy jedna vec patrí druhej. Pre vytvorenie privlastnenia pridajte k podstatnému menu apostrof + "s". Ak je podstatné meno v množnom čísle, alebo už končí písmenom "s", stačí pridať apostrof za "s".

Príklady
 • the car of John = John's car
 • the room of the girls = the girls' room
 • clothes for men = men's clothes
 • the boat of the sailors = the sailors' boat

Pri menách, ktoré končia na "s", môžete buď pridať apostrof + s, alebo len apostrof. Prvá možnosť je bežnejšia. Keď vyslovujete privlastňovacie meno, na konci mena znie písmeno "z".

Príklady
 • Thomas's book (or Thomas' book)
 • James's shop (or James' shop)
 • the Smiths's house (or the Smiths' house)
Funkcie privlastňovania

'Príslušnosť' alebo 'vlastníctvo' sú najčastejšími vzťahmi, ktoré privlastňovanie vyjadruje.

Príklady
 • John owns a car. = It is John's car.
 • America has some gold reserves. = They are America's gold reserves.

Privlastňovanie môže tiež vyjadrovať, kde niekto pracuje, študuje, alebo trávi čas.

Príklady
 • John goes to this school. = This is John's school.
 • John sleeps in this room. = This is John's room.

Privlastňovanie môže vyjadrovať vzťah medzi ľuďmi.

Príklady
 • John's mother is running late.
 • Mrs Brown's colleague will not be coming to the meeting.

Privlastňovanie môže vyjadrovať tiež nehmotné veci.

Príklady
 • John's patience is running out.
 • The politician's hypocrisy was deeply shocking.
Ustálené slovné spojenia

Existuje niekoľko ustálených slovných spojení, kde sa používa privlastňovacia forma.

Príklady s časmi
 • a day's work
 • a month's pay
 • today's newspaper
 • in a year's time
Iné príklady
 • For God's sake! (= výkrik z rozhorčenia)
 • a stone's throw away (= veľmi blízko)
 • at death's door (= veľmi chorý)
 • in my mind's eye (= v mojej predstave)

Privlastňovanie sa tiež používa pri vzťahovaní sa k obchodom, reštauráciám, kostolom a školám, použitím mena alebo názvu pracovnej pozície majiteľa.

Príklady
 • Shall we go to Luigi's for lunch?
 • I've got an appointment at the dentist's at eleven o'clock.
 • Is Saint Mary's an all-girls school?