Prítomný priebehový čas budúcich dohôd

Použitie prítomného priebehového času pri rozprávaní o budúcnosti

Prítomný priebehový čas sa používa pri rozprávaní o dohodách týkajúcich sa udalostí, ktoré sa odohrajú neskôr, ako teraz. Existuje predpoklad, že najmenej jedna osoba o tejto udalosti vie a už prebehli nejaké prípravy. Napr.

  • I'm meeting Jim at the airport = S Jimom som sa o tom rozprával.
  • I am leaving tomorrow. = Už som si kúpil lístok na vlak.
  • We're having a staff meeting next Monday = Všetci zamestnanci o tom vedia.
Príklady
  • Is she seeing him tomorrow?
  • He isn't working next week.
  • They aren't leaving until the end of next year.
  • We are staying with friends when we get to Boston.

Poznámka: V prvom príklade je "seeing" použité v priebehovej forme, pretože znamená "meeting".

POZOR! Prítomný čas jednoduchý sa používa v súvislosti s budúcou udalosťou, ktorá je súčasťou programu alebo harmonogramu.

Všimnite si rozdiel medzi:

a. We're having a staff meeting next Monday = len tento jeden krát
b. We have a staff meeting every Monday