Prítomný čas priebehový

Tvorenie prítomného času priebehového

Prítomný priebehový čas akéhokoľvek slovesa sa skladá z dvoch častí - prítomný čas slovesa "to be" + prítomné príčastie hlavného slovesa.

(Tvar prítomného príčastia: základ slova+ing, napr. talking, playing, moving, smiling)

Kladné
Podmet + to be + základ slova + ing
She is talking.
Záporné
Podmet + to be + not základ slova + ing
She is not (isn't) talking
Opytovacie
to be + podmet základ slova + ing
Is she talking?

Príklady: TO GO, prítomný čas priebehový

Kladné Záporné Opytovacie
I am going I am not going Am I going?
You are going You aren't going. Are you going?
He, she, it is going He, she, it isn't going Is he, she, it going?
We are going We aren't going Are we going?
You are going You aren't going Are you going?
They are going They aren't going Are they going?

Poznámka: alternatívne opačné tvary: I'm not going, you're not going, he's not going, atď.

Funkcie prítomného času priebehového

Tak, ako pri všetkých časoch v angličtine, je postoj rozprávajúceho rovnako dôležitý, ako čas činnosti alebo udalosti. Keď niekto používa prítomný čas priebehový, má na mysli niečo, čo je nedokončené alebo neúplné

Prítomný čas priebehový sa používa:
 • pri opise činnosti, ktorá sa deje v tejto chvíli: You are using the Internet. You are studying English grammar.
 • pri opise činnosti, ktorá sa deje v tomto časovom období, alebo ktorá je trendom: Are you still working for the same company? More and more people are becoming vegetarian.
 • pri opise činnosti alebo udalosti v budúcnosti, ktorá už bola naplánovaná alebo pripravená: We're going on holiday tomorrow. I'm meeting my boyfriend tonight. Are they visiting you next winter?
 • pri opise dočasnej udalosti alebo situácie: He usually plays the drums, but he's playing bass guitar tonight. The weather forecast was good, but it's raining at the moment.
 • spolu s "always, forever, constantly", pri opise a zdôraznení pokračujúcich sérií opakovaných činností: Harry and Sally are always arguing! You're constantly complaining about your mother-in-law!
POZOR! Niektoré slovesá sa zvyčajne nepoužívajú v priebehovom tvare

Slovesá, ktoré sa obvykle nepoužívajú v priebehovom tvare

Slovesá, ktoré sú uvedené nižšie, sa zvyčajne používajú v jednoduchom tvare, pretože sa vzťahujú k stavom, nie k činnostiam alebo procesom.

Zmysly / Vnímanie
 • to feel*
 • to hear
 • to see*
 • to smell
 • to taste
Názor
 • to assume
 • to believe
 • to consider
 • to doubt
 • to feel (= myslieť)
 • to find (= považovať)
 • to suppose
 • to think*
Mentálne stavy
 • to forget
 • to imagine
 • to know
 • to mean
 • to notice
 • to recognise
 • to remember
 • to understand
Emócie / túžby
 • to envy
 • to fear
 • to dislike
 • to hate
 • to hope
 • to like
 • to love
 • to mind
 • to prefer
 • to regret
 • to want
 • to wish
Miery
 • to contain
 • to cost
 • to hold
 • to measure
 • to weigh
Ostatné
 • to look (=podobať sa)
 • to seem
 • to be (vo väčšine prípadov)
 • to have (ak to znamená "to possess")*
Výnimka

Slovesá vnímania (see, hear, feel, taste, smell) sa zvyčajne používajú s can: I can see... Tieto slovesá môžu byť použité v priebehovom tvare, ale s odlišným významom.

 • This coat feels nice and warm. (vaše vnímanie kvality kabáta)
 • John's feeling much better now (jeho zdravie sa zlepšuje)
 • She has three dogs and a cat. (vlastníctvo)
 • She's having supper. (ona je)
 • I can see Anthony in the garden (vnímanie)
 • I'm seeing Anthony later (plánujeme sa stretnúť)