Prítomný čas jednoduchý pri budúcich udalostiach

Prítomný čas jednoduchý sa používa pri vyjadreniach týkajúcich sa udalostí, ktoré sa odohrajú neskôr ako teraz, a to v prípade, ak sú tieto plány založené na súčasných faktoch a tieto fakty predstavujú niečo fixné, ako je harmonogram, rozpis, kalendár.

Príklady
  • The plane arrives at 18.00 tomorrow.
  • She has a yoga class tomorrow morning.
  • The restaurant opens at 19.30 tonight.
  • Next Thursday at 14.00 there is an English exam.
  • The plane leaves in ten minutes.