Priebehový neurčitok

Priebehový neurčitok sa používa pre vyjadrenie pokračujúcej činnosti po slovese alebo pomocnom slovese, ktoré musí byť nasledované neurčitkom. Priebehový neurčitok sa tvorí:
to be + prítomné príčastie

Tak, ako pri prítomnom neurčitku, existujú situácie, kde je potrebný nulový tvar predprítomného neurčitku, takže slovo to môže byť vynechané. Toto sa deje takmer po všetkých pomocných modálnych slovesách a aj v iných situáciách, kde je potrebný nulový neurčitok.

Príklady
  • I'd really like to be swimming in a nice cool pool right now.
  • I happened to be waiting for the bus when the accident happened.
  • It must be nice to be going to a wedding overseas.
  • You must be joking!
  • We should be hurrying. We're late!
  • You'd better be working on your report when I get there.