Prídavné mená porovnávajúce rozdielne množstvá

Pre porovnanie dvoch vecí, ktoré nie sú rovnaké, používame nasledujúci model:

prídavné meno vyjadrujúce množstvo + (podstatné meno) + than

Prídavné meno vyjadrujúce množstvo závisí od toho, či podstatné meno, ktoré sa porovnáva, je počítateľné alebo nepočítateľné

Počítateľné podstatné mená

S počítateľnými podstatnými menami sa používa more a fewer. Podstatné meno môže byť vynechané v prípade, že sa dá porozumieť z kontextu, ako je to v poslednom príklade uvedenom nižšie.

Príklady
 • They have more children than we do.
 • We have more customers than they do.
 • Tom has fewer books than Jane.
 • There are fewer houses in his village than in mine.
 • You know more people than I do.
 • I have visited the States more times than he has.
 • I have three brothers. That's more than you have. ("brothers" sa dá porozumieť z kontextu)
Nepočítaľné podstatné mená

S nepočítateľnými podstatnými menami sa používa more alebo less. Podstatné meno môže byť vynechané v prípade, že sa dá porozumieť z kontextu, ako je to v poslednom príklade uvedenom nižšie.

Príklady
 • John eats more food than Peter.
 • Jim has less patience than Sam.
 • You've heard more news than I have.
 • He's had more success than his brother has.
 • They've got less water than we have.
 • I'm not hungry at all. I've had more than I want. ("food" sa dá porozumieť z kontextu)