Prídavné mená porovnávajúce rovnaké množstvá

Pre porovnanie dvoch vecí, ktoré sú rovnaké, používame nasledujúci model:

as + prídavné meno vyjadrujúce množstvo + (podstatné meno) + as

Prídavné meno vyjadrujúce množstvo závisí od toho, či podstatné meno, ktoré sa porovnáva, je počítateľné alebo nepočítateľné.

Počítateľné podstatné mená

S počítateľnými podstatnými menami sa používa as many a as few. Podstatné meno môže byť vynechané v prípade, že sa dá porozumieť z kontextu, ako je to v poslednom príklade uvedenom nižšie.

Príklady
 • They have as many children as we do.
 • We have as many customers as they do.
 • Tom has as few books as Jane.
 • There are as few houses in his village as in mine.
 • You know as many people as I do.
 • I have visited the States as many times as he has.
 • I have three brothers. That's as many as you have. ("brothers" sa dá porozumieť z kontextu)
Nepočítaľné podstatné mená

S nepočítateľnými podstatnými menami sa používa as much alebo as little. Podstatné meno môže byť vynechané v prípade, že sa dá porozumieť z kontextu, ako je to v poslednom príklade uvedenom nižšie.

Príklady
 • John eats as much food as Peter.
 • Jim has as little patience as Sam.
 • You've heard as much news as I have.
 • He's had as much success as his brother has.
 • They've got as little water as we have.
 • I'm not hungry. I've had as much as I want. ("food" sa dá porozumieť z kontextu)