Predprítomný čas vs. Minulý čas

Predprítomný čas musíte použiť vždy vtedy, ak čas činnosti nie je podstatný, alebo nie je uvedený.
Minulý čas musíte použiť vždy vtedy, keď podrobnosti ohľadom času alebo miesta spomínanej činnosti boli poskytnuté, alebo bolo o ne požiadané.

Porovnanie :
Predprítomný čas Simple past
I have lived in Lyon. I lived in Lyon in 1989.
They have eaten Thai food. They ate Thai food last night.
Have you seen 'Othello'? Where did you see 'Othello'?
We have been to Ireland. When did you go to Ireland?

Tiež je rozdiel medzi postojom oboch časov, čo je obvykle dôležitým faktorom vo výbere času, ktorý chcete použiť. 

  • "What did you do at school today?" Použijem minulý čas, pretože otázka sa týka aktivít a o školskom dni sa dá povedať, že skončil.
  • "What have you done at school today?" Použijem predprítomný čas, pretože otázka sa týka výsledkov : « show me ». Čas, kedy je otázka položená, sa považuje za pokračovanie školského dňa.