Predprítomný čas priebehový

Predprítomný čas priebehový sa používa pri odvolávaní sa na nešpecifikovaný čas medzi 'predtým' a 'teraz'. Rozprávajúci myslí na niečo, čo začalo, ale možno v tom období nebolo dokončené. On/ona sa zaujíma o proces a aj o výsledok a tento proces môže stále trvať, alebo mohol práve skončiť.

Činnosti, ktoré začali v minulosti a pokračujú do prítomnosti

She has been waiting for you all day (= a ešte stále čaká).
I've been working on this report since eight o'clock this morning (= a stále som to nedokončil).
They have been travelling since last October (= a zatiaľ nie sú doma).

Činnosti, ktoré práve skončili, ale zaujímajú nás výsledky

She has been cooking since last night (= a jedno na stole vyzerá lahodne).
It's been raining (= a ulice sú ešte stále mokré).
Someone's been eating my chips (= polovica z nich chýba).

Tvorenie predprítomného času priebehového

Predprítomný čas priebehový sa skladá z dvoch častí: predprítomný priebehový tvar slovesa 'to be' (have/has been) a prítomné príčastie hlavného slovesa (základ+ing)

Podmet has/have been základ+ing
She has been swimming

Kladné: She has been / She's been running.
Záporné: She hasn't been running.
Opytovacie : Has she been running?
Opytovacie záporné: Hasn't she been running?

Príklad: predprítomný čas priebehový, TO LIVE
Kladné Záporné Opytovacie
I have been living I haven't been living Have I been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
He, she, it has been living He hasn't been living Has she been living?
We have been living We haven't been living Have we been living?
You have been living You haven't been living Have you been living?
They have been living They haven't been living Have they been living?

Slovesá bez priebehového tvaru

Pri slovách, ktoré sa zvyčajne nepoužívajú v priebehovom tvare, použite predprítomný čas priebehový (slovesá ako: know, hate, hear, understand, want).
I've wanted to visit China for years.
She's known Robert since she was a child.
I've hated that music since I first heard it.
I've heard a lot about you recently.
We've understood everything.