Predminulý čas priebehový

Funkcie predminulého času priebehového

Predminulý čas priebehový korešponduje s predprítomným časom priebehovým, ale s tým rozdielom, že sa odvoláva na čas, ktorý je skôr ako 'pred terajškom'. Tak, ako pri predprítomnom čase priebehovom, nás viac zaujíma proces.

Príklady
  • Had you been waiting long before the taxi arrived?
  • We had been trying to open the door for five minutes when Jane found her key.
  • It had been raining hard for several hours and the streets were very wet.
  • Her friends had been thinking of calling the police when she walked in.

Tento tvar sa tiež používa v nepriamej reči. Je ekvivalentom minulého času priebehového a predprítomného času priebehového v priamej reči:

  • Jane said, "I have been gardening all afternoon." = Jane said she had been gardening all afternoon.
  • When the police questioned him, John said, "I was working late in the office that night." = When the police questioned him, John told them he had been working late in the office that night.

Tvorenie predminulého času priebehového

Predminulý čas priebehový sa skladá z dvoch častí - sloveso 'to be' (=had been) v predminulom čase + prítomné príčastie (základ+ing).

Podmet had been sloveso + ing
I had been walking
Kladné
She had been trying
Záporné
She hadn't been sleeping
Opytovacie
Had you been eating?
Opytovacie záporné
Hadn't they been living?
To buy, predminulý čas priebehový
Kladné Záporné Opytovacie
I had been buying I hadn't been buying Had I been buying?
You had been buying You hadn't been buying Had you been buying?
She had been buying She hadn't been buying Had she been buying?
We had been buying We hadn't been buying Had we been buying?
They had been buying They hadn't been buying Had they been buying?