Predbudúci čas jednoduchý

Tvar

Predbudúci čas jednoduchý sa skladá z dvoch častí
tvar slovesa "to have" (will have) v predbudúcom čase jednoduchom + minulé príčastie hlavného slovesa

Podmet + will have + minulé príčastie hlavného slovesa
He will have finished.
I will have finished.
To arrive, predbudúci čas jednoduchý
Kladné Záporné Opytovacie Opytovacie záporné
I will have arrived I won't have arrived Will I have arrived? Won't I have arrived?
You will have arrived You won't have arrived Will you have arrived? Won't you have arrived?
He will have arrived He won't have arrived Will he have arrived? Won't he have arrived?
We will have arrived We won't have arrived Will we have arrived? Won't we have arrived?
They will have arrived They won't have arrived Will they have arrived? Won't they have arrived?

Funkcia

Predbudúci čas jednoduchý sa vzťahuje na dokončenie činnosti v budúcnosti. Keď používame tento čas, premietame sa do budúcnosti a pozeráme sa na činnosť, ktorá bude dokončená niekedy neskôr ako teraz. Najčastejšie sa používa spolu s vyjadrením času.

Príklady
  • I will have been here for six months on June 23rd.
  • By the time you read this I will have left.
  • You will have finished your report by this time next week.
  • Won't they have arrived by 5:00?
  • Will you have eaten when I pick you up?