Pravidlá písania veľkých písmen v podstatných menách

Veľké písmená sú používané v určitých typoch podstatných mien, na určitých miestach vo vetách a spolu s niektorými prídavnými menami. Veľké písmená sa v nasledovných situáciách píšu vždy:

Začiatok vety

Príklady
 • Dogs are noisy.
 • Children are noisy too.

V osobnom zámene v prvej osobe jednotného čísla - "I"

Príklady
 • Yesterday, I went to the park.
 • He isn't like I am.

Mená a tituly osôb

Príklady
 • Winston Churchill
 • Marilyn Monroe
 • the Queen of England
 • the President of the United States
 • the Headmaster of Eton
 • Doctor Mathews
 • Professor Samuels

Názvy diel, kníh, filmov

Príklady
 • War and Peace
 • The Merchant of Venice
 • Crime and Punishment
 • Spider Man II

Mesiace v roku

Príklady
 • January
 • July
 • February
 • August

Dni v týždni

Príklady
 • Monday
 • Friday
 • Tuesday
 • Saturday
 

Sviatky

Príklady
 • Christmas
 • Easter
 • New Year's Day
 • Thanksgiving Day

Názvy krajín a kontinentov

Príklady
 • America
 • England
 • Scotland
 • China

Názvy oblastí, štátov, okresov

Príklady
 • Sussex
 • California
 • Provence
 • Tuscany

Názvy miest a dedín

Príklady
 • London
 • Cape Town
 • Florence
 • Vancouver

Názvy riek, oceánov, morí, jazier

Príklady
 • the Atlantic
 • the Pacific
 • Lake Victoria
 • the Rhine
 • the Thames

Názvy zemepisných útvarov

Príklady
 • the Himalayas
 • the Alps
 • the Sahara

Prídavné mená vzťahujúce sa k národnosti

Príklady
 • French music
 • Australian animals
 • German literature
 • Arabic writing

Kolektívne názvy národností 

Príklady
 • the French
 • the Germans
 • the Americans
 • the Chinese

Názvy jazykov

Príklady
 • I speak Chinese.
 • He understands English.

Názvy ulíc, budov, parkov

Príklady
 • Park Lane
 • Sydney Opera House
 • Central Park
 • the Empire State Building
 • Wall Street