Použitie slova "Unless"

Unless znamená to isté, ako if...not. Podobne ako if, za unless sa umiesťnuje prítomný čas alebo predminulý čas (nikdy nie v podmienkovom tvare). Unless sa používa namiesto if...not podmienkových vetách všetkých typov. Na poradí viet, ktoré používajú unless, nezáleží.

Prvá podmienková veta: Unless + prítomný čas
S If Ekvivalent Unless
You will be sick if you don't stop eating. You'll be sick unless you stop eating.
I won't pay if you don't provide the goods immediately. I won't pay unless you provide the goods immediately.
If you don't study dilligently, you'll never understand trigonometry. Unless you study dilligently, you'll never understand trigonometry.
Druhá podmienková veta: Unless + minulý čas
S If Ekvivalent Unless
If he wasn't very ill, he would be at work. Unless he was very ill, he would be at work.
I wouldn't eat that food if I wasn't really hungry. I wouldn't eat that food unless I was really hungry.
She would be here by now if she wasn't stuck in traffic. She would be here by now unless she was stuck in traffic.
Tretia podmienková veta: Unless + predminulý čas
S If Ekvivalent Unless
Our director would not have signed the contract if she hadn't had a lawyer present. Our director would not have signed the contract unless she had had a lawyer present.
I wouldn't have phoned him if you hadn't suggested it. I wouldn't have phoned him unless you'd suggested it.
They would have shot her if she hadn't given them the money. They would have shot her unless she'd given them the money.