Použitie slova "Prevent"

Za slovom prevent sa zvyčajne nachádza buď privlastňovacie prídavné meno + gerundium, alebo predmet + from + gerundium. Prevent môže byť tiež nasledované gerundiom priamo, pokiaľ je podmet nevyhnutný a môže byť nasledované prídavným meno.

Príklady
  • You can't prevent my leaving.
  • You can't prevent me from leaving.
  • I want to prevent his getting sick.
  • I want to prevent him from getting sick.
  • This campaign is designed to prevent drowning.
  • Preventing stealing is our main goal this year.
  • We are working to prevent forest fires.
  • This vaccine will prevent malaria.