Použitie slova "Appreciate"

Appreciate je nasledované len gerundium, pokiaľ sa gerundium vzťahuje k podmetu vety, ale je nasledované privlastňovacím prídavným menom + gerundium, ak sa gerundium nevzťahuje k podmetu. Appreciate môže byť tiež nasledované podstatným menom.

Príklady
  • I appreciate having time off work.
  • I appreciate your giving me time off work.
  • I appreciate time off work.
  • We appreciate eating chocolate cake.
  • We appreciate his eating our chocolate cake.
  • We appreciate chocolate cake.