Použitie slov "Excuse", "Forgive", a "Pardon"

Za excuse, forgive, & pardon sa môže nachádzať predmet + gerundium alebo for + predmet + gerundium (obe možnosti sa používajú v hovorovej angličtine). Tieto tri slovesá môžu byť tiež nasledované privlastňovacím prídavným menom + gerundiom, ale je to formálnejšie a pravdepodobne menej používané v hovorovej angličtine. Tieto príklady sú označené hviezdičkou (*). Za excuse, forgive, & pardon sa môže tiež nachádzať podstatné meno.

Príklady
  • Excuse me interrupting.
  • Excuse me for interrupting.
  • *Excuse my interrupting.
  • Excuse the interruption.
  • I can't forgive him lying to me.
  • I can't forgive him for lying to me.
  • *I can't forgive his lying to me.
  • I can't forgive his lies.