Porovnávanie vlastností

Keď sú porovnávané vlastnosti dvoch vecí, používame štandardnú stavbu vety.

Keď sú vlastnosti rovnocenné

Porovnávanie rovnocenných vlastností je jednoduché. Pre porovnanie vlastností dvoch vecí, ktoré sú rovnocenné, používame nasledujúci model:

as + prídavné meno popisujúce vlastnosť + as

Príklady
 • Tom is as tall as his brother.
 • I am as hungry as you are.
 • Sally is as nice as Jane.
Keď vlastnosti nie sú rovnocenné

Keď dve vlastnosti nie sú rovnocenné, existujú tri modely s rovnakým významom.

Buď použite model:

not as + prídavné meno popisujúce vlastnosť + as

Alebo použite model:

less + prídavné meno popisujúce vlastnosť + than : Táto vetná konštrukcia je bežnejšia v súvislosti s niektorými prídavnými menami.

Alebo použite model:

komparatívne prídavné meno + than : Táto vetná konštrukcia si vyžaduje zmenu poradia danej frázy, alebo použitie opozitného prídavného mena.

Príklady
 • Mont Blanc is not as high as Mount Everest.
 • Mont Blanc is less high than Mount Everest.
 • Mont Blanc is lower than Mount Everest.
 • Mount Everest is higher than Mont Blanc.
 • Norway is not as sunny as Thailand.
 • Norway is less sunny than Thailand.
 • Thailand is sunnier than Norway.
 • Norway is cloudier than Thailand.