Pasívny neurčitok

Pasívny neurčitok sa používa vo vetných konštrukciách s nepriamou rečou. Je bežný najmä po modálnych slovesách (may, should, could, etc.) pre určenie toho, čo je možné, alebo správne. Pasívny neurčitok sa tvorí:
to be + minulé príčastie

Tak, ako pri prítomnom neurčitku, existujú situácie, kde je potrebný nulový tvar predprítomného neurčitku, takže slovo to môže byť vynechané. Toto sa deje takmer po všetkých pomocných modálnych slovesách a aj v iných situáciách, kde je potrebný nulový neurčitok.

Príklady
  • I am expecting to be given a pay-rise next month.
  • She is hoping to be elected president.
  • The carpet needs to be washed.
  • These doors should be shut at night.
  • This window may be opened but that one must stay closed.
  • Alice could be given a prize for her artwork.