Opytovacie príslovky

Opytovacie príslovky why, where, how, & when sa umiestňujú na začiatok otázky. Tieto otázky môžu byť zodpovedané vetou alebo predložkovou frázou. Po opytovacej príslovke v otázke musíte vymeniť podmet a sloveso, aby sloveso bolo prvé.

Príklady
 • Why are you so late? There was a lot of traffic.
 • Where is my passport? In the drawer.
 • How are you? I'm fine.
 • When does the train arrive? At 11:15.
Použitie príslovky "how"

How môže byť použité pre sformovanie otázky štyrmi rôznymi spôsobmi. How sa môže používať samostatne, kedy znamená "tým spôsobom".

Príklady
 • How did you make this sauce?
 • How do you start the car?
 • How can I get to your house?

How môže byť použité s prídavnými menami za účelom spýtania sa na mieru nejakej vlastnosti.

Príklady
 • How tall are you?
 • How old is your house?
 • How angry is mother?

How sa môže používať s much a many za účelom spýtania sa na množstvo. Much sa používa s nepočítateľnými podstatnými menami a many sa používa s počítateľnými podstatnými menami.

Príklady
 • How many people are coming to the party?
 • How much flour do I need?
 • How much are these tomatoes?

How sa môže používať s inými príslovkami za účelom spýtania sa na frekvenciu alebo mieru činnosti.

Príklady
 • How quickly can you read this?
 • How often do you go to London?
 • How loudly does your brother scream?