Nultý kondicionál

Tvar

V nultých podmienkových vetách sú obe časti vety v prítomnom jednoduchom čase.

If veta (podmienka) Hlavná veta (výsledok)
If + prítomný jednoduchý prítomný jednoduchý
If this thing happens that thing happens.

Tak, ako pri všetkých podmienkových vetách, poradie viet nie je nemenné. Môžno budete musieť zmeniť poradie zámen a prispôsobiť interpunkciu, keď zmeníte poradie viet, ale význam zostáva rovnaký. V nultých podmienkových vetách môžete nahradiť "if" s "when", pretože obe vyjadrujú všeobecnú pravdu. Význam sa nezmení. 

Príklady
 • If you heat ice, it melts.
 • Ice melts if you heat it.
 • When you heat ice, it melts.
 • Ice melts when you heat it.
 • If it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet if it rains.
 • When it rains, the grass gets wet.
 • The grass gets wet when it rains.

Funkcie

V nultej podmieňovacej vete vydávame stanoviská o skutočnom svete, pričom obvykle odkazujeme na všeobecné pravdy, ako sú napríklad vedecké fakty. V týchto vetách je čas teraz alebo vždy a situácia je skutočná a možná.

Príklady
 • If you freeze water, it becomes a solid.
 • Plants die if they don't get enough water.
 • If my husband has a cold, I usually catch it.
 • If public transport is efficient, people stop using their cars.
 • If you mix red and blue, you get purple.

Nultý kondicionál je tiež často používaný pri dávaní pokynov za použitia rozkazovacieho spôsobu v hlavnej vete. 

Príklady
 • If Bill phones, tell him to meet me at the cinema.
 • Ask Pete if you're not sure what to do.
 • If you want to come, call me before 5:00.
 • Meet me here if we get separated.