Národnosti v angličtine

Vytváranie prídavných mien národností z podstatných mien krajín nie je vždy v angličtine jednoduché. Použite prídavné meno národnosti, ktoré sa končí koncovkou "-ese" alebo "-ish" so slovesom v množnom čísle, čím sa odkazuje na všetkých ľudí tejto národnosti. Uvedené prídavné meno často odkazuje na jazyk, ktorým sa v krajine hovorí, hoci to nie je vždy pravidlom.

Príklady
  • Krajina: I live in Japan.
  • Prídavné meno: He likes Japanese food.
  • Pôvod: She is a Japanese person. = She is from Japan. = She is Japanese.
  • Jazyk: She speaks Japanese.
  • Popis skupiny: Spaniards often drink wine. = Spanish people often drink wine.
  • Popis skupiny: The Chinese enjoy fireworks. = Chinese people enjoy fireworks.

V niektorých prípadoch národnostné alebo regionálne podstatné meno môže mať pre niektorých ľudí negatívne zafarbenie z historického alebo politického dôvodu. V takom prípade veľa ľudí takúto formulácie nebude používať, ale namiesto toho zvolia neutrálnejšie prídavné meno + "people", alebo formuláciu "people from" + názov krajiny. Toto je prípad príkladov s hviezdičkami, ktoré sú uvedené nižšie. Alternatívne formulácie, ktoré znejú menej urážlivo, sa nachádzajú v zátvorkách.

Zemepisná oblasť/Kontinent Prídavné meno Podstatné meno
Africa African an African* (an African person, someone from Africa)
Asia Asian an Asian* (an Asian person, someone from Asia)
Europe European a European
Central America Central American a Central American
Middle East Middle Eastern a Middle Easterner
North Africa North African a North African
South America South American a South American
Southeast Asia Southeast Asian a Southeast Asian person
Krajina alebo región Prídavné meno Podstatné meno
Afghanistan Afghan an Afghan
Algeria Algerian an Algerian
Angola Angolan an Angolan
Argentina Argentine an Argentine
Austria Austrian an Austrian
Australia Australian an Australian
Bangladesh Bangladeshi a Bangladeshi
Belarus Belarusian a Belarusian
Belgium Belgian a Belgian
Bolivia Bolivian a Bolivian
Bosnia and Herzegovina Bosnian/Herzegovinian a Bosnian/a Herzegovinian
Brazil Brazilian a Brazilian
Britain British a Briton (neformálne: a Brit)
Bulgaria Bulgarian a Bulgarian
Cambodia Cambodian a Cambodian
Cameroon Cameroonian a Cameroonian
Canada Canadian a Canadian
Central African Republic Central African a Central African
Chad Chadian a Chadian
China Chinese a Chinese person
Colombia Colombian a Colombian
Costa Rica Costa Rican a Costa Rican
Croatia Croatian a Croat
the Czech Republic Czech a Czech person
Democratic Republic of the Congo Congolese a Congolese person (poznámka: vzťahuje sa tiež k obyvateľom Republic of the Congo)
Denmark Danish a Dane
Ecuador Ecuadorian an Ecuadorian
Egypt Egyptian an Egyptian
El Salvador Salvadoran a Salvadoran (je akceptované aj Salvadorian & Salvadorean)
England English an Englishman/Englishwoman
Estonia Estonian an Estonian
Ethiopia Ethiopian an Ethiopian
Finland Finnish a Finn
France French a Frenchman/Frenchwoman
Germany German a German
Ghana Ghanaian a Ghanaian
Greece Greek a Greek
Guatemala Guatemalan a Guatemalan
Holland Dutch a Dutchman/Dutchwoman
Honduras Honduran a Honduran
Hungary Hungarian a Hungarian
Iceland Icelandic an Icelander
India Indian an Indian
Indonesia Indonesian an Indonesian
Iran Iranian an Iranian
Iraq Iraqi an Iraqi
Ireland Irish an Irishman/Irishwoman
Israel Israeli an Israeli
Italy Italian an Italian
Ivory Coast Ivorian an Ivorian
Jamaica Jamaican a Jamaican
Japan Japanese a Japanese person
Jordan Jordanian a Jordanian
Kazakhstan Kazakh a Kazakhstani (používané ako podstatné meno, "a Kazakh" sa vzťahuje k etnickej skupine, nie k národnosti)
Kenya Kenyan a Kenyan
Laos Lao a Laotian (používané ako podstatné meno, "a Lao" sa vzťahuje k etnickej skupine, nie k národnosti)
Latvia Latvian a Latvian
Libya Libyan a Libyan
Lithuania Lithuanian a Lithuanian
Madagascar Malagasy a Malagasy
Malaysia Malaysian a Malaysian
Mali Malian a Malian
Mauritania Mauritanian a Mauritanian
Mexico Mexican a Mexican* (v USA môže znieť urážlivo. Používajte namiesto toho "someone from Mexico".)
Morocco Moroccan a Moroccan
Namibia Namibian a Namibian
New Zealand New Zealand a New Zealander
Nicaragua Nicaraguan a Nicaraguan
Niger Nigerien a Nigerien
Nigeria Nigerian a Nigerian
Norway Norwegian a Norwegian
Oman Omani an Omani
Pakistan Pakistani a Pakistani* (v Spojenom Kráľovstve môže znieť urážlivo. Používajte namiesto toho "someone from Pakistan".)
Panama Panamanian a Panamanian
Paraguay Paraguayan a Paraguayan
Peru Peruvian a Peruvian
The Philippines Philippine a Filipino* (someone from the Philippines)
Poland Polish a Pole* (someone from Poland, a Polish person)
Portugal Portuguese a Portuguese person
Republic of the Congo Congolese a Congolese person (note: vzťahuje sa tiež k obyvateľom the Democratic Republic of the Congo)
Romania Romanian a Romanian
Russia Russian a Russian
Saudi Arabia Saudi, Saudi Arabian a Saudi, a Saudi Arabian
Scotland Scottish a Scot
Senegal Senegalese a Senegalese person
Serbia Serbian a Serbian (používané ako podstatné meno, "a Serb" sa vzťahuje k etnickej skupine, nie k národnosti)
Singapore Singaporean a Singaporean
Slovakia Slovak a Slovak
Somalia Somalian a Somalian
South Africa South African a South African
Spain Spanish a Spaniard* (a Spanish person, someone from Spain)
Sudan Sudanese a Sudanese person
Sweden Swedish a Swede
Switzerland Swiss a Swiss person
Syria Syrian a Syrian
Thailand Thai a Thai person
Tunisia Tunisian a Tunisian
Turkey Turkish a Turk
Turkmenistan Turkmen a Turkmen / the Turkmens
Ukraine Ukranian a Ukranian
The United Arab Emirates Emirati an Emirati
The United States American an American
Uruguay Uruguayan a Uruguayan
Vietnam Vietnamese a Vietnamese person
Wales Welsh a Welshman/Welshwoman
Zambia Zambian a Zambian
Zimbabwe Zimbabwean a Zimbabwean

Mestá môžu byť tiež zmenené na prídavné a podstatné mená, hoci sa tvoria veľmi nepravidelne a nie vždy je ustanovená ich nominálna forma (môže ich byť niekoľko). Niekoľko príkladov zmenených názvov miest je uvedených nižšie.

Mesto Prídavné meno Podstatné meno
Paris Parisian a Parisian
New York New York a New Yorker
Sydney Sydney a Sydney-sider
London London a Londoner
São Paulo São Paulo a Paulistano
New Delhi New Delhi a Delhiite
Cape Town Cape Town a Capetonian