Nájdenie a umiestňovanie prídavných mien vo vetách

Prídavné mená v angličtine sú nemenné. Nemenia svoj tvar podľa rodu ani čísla podstatného mena.

Príklady
 • This is a hot potato.
 • Those are some hot potatoes.

Pre zvýraznenie alebo posilnenie významu prídavného mena, umiestnite príslovky very alebo really pred prídavné meno, ktoré chcete zosilniť.

Príklady
 • This is a very hot potato
 • Those are some really hot potatoes.

Prídavné mená v angličtine sa zvyčajne nachádzajú pred podstatným menom, ktoré modifikujú.

Príklady
 • The beautiful girl ignored me.
 • The fast red car drove away.

Prídavné mená sa tiež môžu nachádzať pred slovesami ako to be, to seem, to look & to taste.

Príklady
 • Italy is beautiful.
 • I don't think she seems nice at all.
 • You look tired.
 • This meat tastes funny.

Niektoré výnimky

Prídavné mená sa v niektorých ustálených slovných spojeniach nachádzajú za podstatnými menami.

Príklady
 • The Princess Royal is visiting Oxford today.
 • The President elect made a speech last night.
 • He received a court martial the following week.

Prídavné mená involved, present & concerned sa môžu nachádzať buď pred, alebo za podstatným menom, ktoré modifikujú, ale ich význam sa líši v závislosti od umiestnenia.

Príklady
Prídavné mená umiestnené po podstatnom mene Význam Prídavné mená umiestnené pred podstatným menom Význam
I want to see the people involved. I want to see the people who have something to do with this matter. It was an involved discussion. The discussion was detailed & complex.
Here is a list of the people present at the meeting. Here is a list of the people who were at the meeting. The present situation is not sustainable. The current situation is not sustainable.
I need to see the man concerned by this accusation. I need to see the man who has been accused. A concerned father came to see me today. A worried father came to see me today.