Jednotné a množné podstatné mená

Pravidelné podstatné mená

Pri väčšine podstatných mien sa množné číslo vytvorí pridaním koncovky -s.

Príklady
Singulár Plurál
boat boats
house houses
cat cats
river rivers

Ak podstatné meno v singuláre končí písmenami s, x, z, ch, sh, plurál sa vytvorí pridaním -es.

Príklady
Singulár Plurál
bus buses
wish wishes
pitch pitches
box boxes

Ak podstatné meno v singulári končí samohláskou za ktorou je y, plurál sa vytvorí odobraním y a pridaním -ies.

Príklady
Singulár Plurál
penny pennies
spy spies
baby babies
city cities
daisy daisies

Nepravidelné podstatné mená

Existuje niekoľko nepravidelných podstatných mien v množnom čísle. Tie najčastejšie sú uvedené nižšie.

Príklady
Singulár Plurál
woman women
man men
child children
tooth teeth
foot feet
person people
leaf leaves
mouse mice
goose geese
half halves
knife knives
wife wives
life lives
elf elves
loaf loaves
potato potatoes
tomato tomatoes
cactus cacti
focus foci
fungus fungi
nucleus nuclei
syllabus syllabi/syllabuses
analysis analyses
diagnosis diagnoses
oasis oases
thesis theses
crisis crises
phenomenon phenomena
criterion criteria
datum data

Niektoré podstatné mená majú rovnaký tvar v jednotnom i množnom čísle.

Príklady
Singulár Plurál
sheep sheep
fish fish
deer deer
species species
aircraft aircraft

Použitie nepravidelných slovies/podstatných mien

Niektoré podstatné mená sú v množnom čísle, ale používajú sa spolu so slovesom v jednotnom čísle.

Podstatné mená v pluráli použité so slovesom v singulári Veta
news The news is at 6.30 p.m.
athletics Athletics is good for young people.
linguistics Linguistics is the study of language.
darts Darts is a popular game in England.
billiards Billiards is played all over the world.

Niektoré podstatné mená majú vždy tvar množného čísla a používajú sa spolu so slovesom v množnom čísle. Nepoužívajú sa v jednotnom čísle, alebo majú iný význam v jednotnom čísle. Týka sa to podstatných mien, ako napríklad: trousers, jeans, glasses, savings, thanks, steps, stairs, customs, congratulations, tropics, wages, spectacles, outskirts, goods, wits

Podstatné mená v pluráli so slovesom v pluráli Veta
trousers My trousers are too tight.
jeans Her jeans are black.
glasses Those glasses are his.