Definícia prídavných mien

Prídavné mená opisujú vlastnosti podstatných mien. Keď prídavné meno opisuje podstatné meno, hovoríme, že ho "modifikuje". Prídavné mená môžu:

Opisovať pocity alebo kvality,

Príklady
 • He is a lonely man.
 • They are honest.

Dávať národnosť alebo pôvod,

Príklady
 • I heard a French song.
 • This clock is German.
 • Our house is Victorian.

Povedať viac o vlastnostiach veci,

Príklady
 • That is a flashy car.
 • The knife is sharp.

Povedať o veku,

Príklady
 • He's a young man.
 • My coat is old.

Povedať o veľkosti alebo miere,

Príklady
 • John is a tall man.
 • This film is long.

Povedať o farbe,

Príklady
 • Paul wore a red shirt.
 • The sunset was crimson.

Povedať o tom, z čoho je vec vyrobená,

Examples
 • The table is wooden.
 • She wore a cotton dress.

Povedať o tvare,

Príklady
 • I sat at a round table.
 • The envelope is square.

Vyjadriť úsudok alebo cenu.

Príklady
 • That was a fantastic film.
 • Grammar is complicated.