Budúci záväzok

Tvarovanie

Keď píšeme o budúcich záväzkoch, môžeme použiť formálny vzor zložený z dvoch častí
sloveso to be v prítomnom čase časované tak, aby korešpondovalo s podmetom + hlavné sloveso v neurčitku

To travel, ako budúci záväzok
Kladné Záporné Opytovacie Opytovacie záporné
I am to travel. I am not to travel. Am I to travel? Am I not to travel?
You are to travel. You are not to travel. Are you to travel? Aren't you to travel?
He is to travel. He is not to travel. Is he to travel? Isn't he to travel?
It is to travel. It is not to travel. Is it to travel? Isn't it to travel?
We are to travel. We are not to travel. Are we to travel? Aren't we to travel?
They are to travel. They are not to travel. Are they to travel? Aren't they to travel?

Funkcia

V písanej angličtine môžeme použiť tento vzor, ak sa vzťahujeme k záväzku alebo požiadavke, že urobíme niečo v neskoršom čase, ako teraz. Význam je podobný s must, ale vyjadruje to, že niečo bolo pre nás naplánované alebo zorganizované. V hovorovej angličtine sa zvyčajne nepoužíva.

Príklady
  • You are to leave this room at once, and you are to travel by train to London.
  • In London you are to pick up your ticket from Mr Smith, and you are to fly to your destination alone.
  • When you arrive, you are to meet our agent, Mr X, who will give you further information.
  • You are to destroy this message now.