Budúci čas

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako odkazovať na budúcnosť v angličtine. Je dôležité mať na pamäti, že vyjadrujeme viac ako len čas činnosti alebo udalosti. Je zrejmé, že akýkoľvek 'budúci' čas bude vždy znamenať 'neskôr ako teraz', ale môže tiež vyjadriť náš postoj k budúcej udalosti.

Všetky nasledujúce myšlienky možno vyjadriť rôznymi časmi:

 • Jednoduchá predpoveď: There will be snow in many areas tomorrow.
 • Dohody: I'm meeting Jim at the airport.
 • Plány a zámery: We're going to spend the summer abroad.
 • Načasované udalosti: The plane takes off at 3 a.m.
 • Predpoveď založená na dostupnych dôkazoch: I think it's going to rain!
 • Ochota: We'll give you a lift to the cinema.
 • Činnosť, ktorá prebieha v budúcnosti: This time next week I'll be sun-bathing.
 • Činnosť alebo udalosť, ktorá je vecou rutiny: You'll be seeing John in the office tomorrow, won't you?
 • Povinnosť: You are to travel directly to London.
 • Činnosť alebo udalosť, ktorá sa uskutoční okamžite alebo veľmi skoro: The train is about to leave.
 • Presun do budúcnosti a pozeranie sa na dokončenú činnosť: A month from now he will have finished all his exams.

Z týchto príkladov je zrejmé, že budúcnosť sa dá vyjadriť niekoľkými časmi. Kapitola vysvetľujúca budúci čas zahrňuje tvar a funkciu každého z týchto budúcich časov.

V angličtine existujú štyri budúce časy.

Existuje niekoľko ďalších spôsobov, ako hovoriť o budúcnosti bez použitia budúcich časov.