Budúci čas priebehový

Tvar

Budúci čas priebehový sa skladá z dvoch častí:
budúci čas priebehový slovesa 'to be' + prítomné príčastie (základ+ing)

Podmet budúci čas priebehový slovesa 'to be' prítomné príčastie
You will be watching
I will be staying
To stay, budúci čas priebehový
Kladné Záporné Opytovacie Opytovacie záporné
I will be staying. I won't be staying. Will I be staying? Won't I be staying?
You will be staying. You won't be staying. Will you be staying? Won't you be staying?
He will be staying. He won't be staying. Will he be staying? Won't he be staying?
She will be staying. She won't be staying. Will she be staying? Won't she be staying?
It will be staying. It won't be staying. Will it be staying? Won't it be staying?
We will be staying. We won't be staying. Will we be staying? Won't we be staying?
They will be staying. They won't be staying. Will they be staying? Won't they be staying?

Funkcie

Budúci čas priebehový sa vzťahuje k nedokončenej činnosti alebo udalosti, ktorá bude prebiehať aj naďalej. Budúci čas priebehový sa používa v rozličných situáciách. 

Budúci čas priebehový môže byť použitý pre predstavenie si samých seba v budúcnosti.

Príklady
 • This time next week I will be sun-bathing in Bali.
 • By Christmas I will be skiing like a pro.
 • Just think, next Monday you will be working in your new job.

Budúci čas priebehový môže byť použitý na predpovedanie alebo hádanie ohľadom budúcich udalostí.

Príklady
 • He'll be coming to the meeting, I expect.
 • I guess you'll be feeling thirsty after working in the sun.
 • You'll be missing the sunshine once you're back in England.

V opytovacom tvare môže byť budúci čas priebehový použitý na zdvorilé spýtanie sa na informáciu, ktorá sa týka budúcnosti.

Príklady
 • Will you be bringing your friend to the pub tonight?
 • Will Jim be coming with us?
 • Will she be going to the party tonight?
 • Will I be sleeping in this room?

Budúci čas priebehový môže byť použitý pri odvolávaní sa na pokračujúce udalosti, o ktorých sa domnievame, že sa stanú v budúcnosti.

Príklady
 • I'll be seeing Jim at the conference next week.
 • When he is in Australia he will be staying with friends.
 • I'll be eating with Jane this evening so I can tell her.

Spolu so still budúci čas priebehový odkazuje na udalosti, ktoré sa už teraz dejú, ale čakáme, že sa budú diať aj určitý čas v budúcnosti.

Príklady
 • In an hour I'll still be ironing my clothes.
 • Tomorrow he'll still be suffering from his cold.
 • Next year will she still be wearing a size six?
 • Won't stock prices still be falling in the morning?
 • Unfortunately, sea levels will still be rising in 20 years.